پشتیبانی

 • سبز برگر
 • زعفران برگر
 • مرغ برگر
 • پیش غذا
 • برگر
 • هزینه ارسال
 • از 1500 تا 2000 تومان
 • زمان تحویل
 • از 35 تا 50 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 11:30 تا 22:30
 • حداقل سفارش
 • 10000 تومان
 • آدرس
 • آل آقا
تاکنون نظری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است