• کباب
 • خوراک
 • چلو خورش
 • مخلفات
 • نوشیدنی
 • هزینه ارسال
 • رایگان
 • زمان تحویل
 • از 35 تا 55 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 12:00 تا 15:45 و 19:30 تا 22:00
 • حداقل سفارش
 • 15000 تومان
 • آدرس
 • انهای محسنی تقاطع ادبجو
مهتاب m
2 ماه پیش
مرغ تون خیلی بوی بدی میداد،
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است