• هزینه ارسال
  • رایگان
  • زمان تحویل
  • از 30 تا 45 دقیقه
  • ساعت سفارش گیری
  • 11:15 تا 13:30 و 18:00 تا 21:45
  • حداقل سفارش
  • 20000 تومان
  • آدرس
  • نیسانیان مجتمع دکتر نیسانیان
تاکنون نظری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است