• کباب سیخی
 • برنج
 • مخلفات
 • نوشیدنی
 • هزینه ارسال
 • رایگان
 • زمان تحویل
 • از 30 تا 50 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 12:00 تا 15:30 و 19:00 تا 22:30
 • حداقل سفارش
 • 20000 تومان
 • آدرس
 • خیابان امام روبروی اتشنشانی
محمد حسین آبرین
3 روز قبل
یکم شور بود
سیدعلی میرزایی
6 روز قبل
خیلی خوشمزه بود
محمدرضا یافت
6 روز قبل
عالی
خانم خسروی
6 روز قبل
گوجه نداشت...????
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است