• کباب
 • دیزی
 • ایرانی
 • نوشیدنی
 • پیش غذا
 • هزینه ارسال
 • از 4000 تا 8000 تومان
 • زمان تحویل
 • از 40 تا 65 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 12:00 تا 15:00 و 18:15 تا 22:15
 • حداقل سفارش
 • 40000 تومان
 • آدرس
 • جهان پناه
s yaghubi
4 روز قبل
عالی بینظیر
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است