• منوی روز
 • ایرانی
 • دسر
 • نوشیدنی
 • هزینه ارسال
 • رایگان
 • زمان تحویل
 • از 30 تا 45 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 12:00 تا 15:00 و 19:00 تا 22:00
 • حداقل سفارش
 • 12000 تومان
 • آدرس
 • خیابان دانشگاه میدان نماز
ح افضلی
یک ماه پیش
بد نبود
علیرضا نعیمی
3 ماه پیش
عالی
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است