• کباب سیخی
  • هزینه ارسال
  • از 1000 تا 2500 تومان
  • زمان تحویل
  • از 30 تا 45 دقیقه
  • ساعت سفارش گیری
  • 0 تا 22:30
  • حداقل سفارش
  • 9900 تومان
  • آدرس
  • خیابان مصوری، نبش خیابان خیام
تاکنون نظری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است