• شیرینی
  • هزینه ارسال
  • از 7000 تا 10000 تومان
  • زمان تحویل
  • از 45 تا 75 دقیقه
  • ساعت سفارش گیری
  • 11:00 تا 21:00
  • حداقل سفارش
  • 20000 تومان
  • آدرس
  • اراک
تاکنون نظری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است