• خورش
 • کباب
 • ایرانی
 • سوپ
 • مخلفات
 • نوشیدنی
 • هزینه ارسال
 • رایگان
 • زمان تحویل
 • از 20 تا 45 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 11:30 تا 15:15 و 18:30 تا 22:15
 • حداقل سفارش
 • 30000 تومان
 • آدرس
 • انتهای قیام
تاکنون نظری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است