• نوشیدنی
 • ساندویچ
 • هزینه ارسال
 • از 0 تا 5000 تومان
 • زمان تحویل
 • از 30 تا 60 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 12:00 تا 15:00 و 19:40 تا 22:30
 • حداقل سفارش
 • 20000 تومان
 • آدرس
 • خیابان شریعتی ما بین میدان فرمانداری و راه آهن
شهرزاد میرآخورلی
3 هفته پیش
حرف نداره کارشون.
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است