• هزینه ارسال
  • رایگان
  • زمان تحویل
  • از 60 تا 65 دقیقه
  • ساعت سفارش گیری
  • 11:00 تا 23:59
  • حداقل سفارش
  • 20000 تومان
  • آدرس
  • اراک
تاکنون نظری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است