پشتیبانی

 • ویژه های زاپاتا
 • ساندویچ فوق ویژه زاپاتا
 • پیش غذا
 • هزینه ارسال
 • از 0 تا 2000 تومان
 • زمان تحویل
 • از 25 تا 50 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 11:00 تا 15:00 و 18:30 تا 22:30
 • حداقل سفارش
 • 20000 تومان
 • آدرس
 • خیابان خرم نبش کوچه خرم
تاکنون نظری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است